TWU 4 QC

Tip constructiv

Pompă cu motor submersibil 4”, multietajată, cu bandă de întindere, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

  • Alimentare cu apă din puţuri şi cisterne
  • Alimentare cu apă, ploaie artificială şi irigaţii
  • Ridicarea presiunii
  • Scăderea pânzei freatice
  • Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Descriere

Particularităţi/avantaje ale produsului

  • Părţile de contact cu fluidul rezistente la coroziune
  • Clapetă de reţinere, integrată
  • Uzură redusă datorită rotoarelor plutitoare
  • Motor cu întreţinere uşoară
  • Prelungire simplă şi rapidă a cablului motorului, fără necesitatea demontării sistemului hidraulic